Tài liệu hỏi đáp về VPA-FLEGT

16/02/2021    357

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng vụ Môi trường, Ủy ban châu Âu

Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) là Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) nhằm tạo khung pháp lý để đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu và EU được sản xuất hợp pháp, góp phần thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và EU. 

Chính phủ Việt Nam và EU bắt đầu tiến hành đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT vào tháng 11/2010. Sau 6 năm đàm phán, hai bên đã kết thúc quá trình đàm phán vào ngày 11/5/2017 và ký chính thức Hiệp định vào ngày 19/10/2018 tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Hiệp định đã được EU phê chuẩn vào ngày 15/4/2019 và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt vào ngày 23/4/2019 tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019. 

Nhằm cung cấp rộng rãi cho công chúng những thông tin cơ bản về Hiệp định và những nỗ lực chung của Việt Nam và EU trong việc chống khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam, cùng với Tổng vụ Môi trường, Ủy ban Châu Âu, và Phái đoàn EU tại Việt Nam đã phối hợp chuẩn bị Tài liệu hỏi đáp về Hiệp định VPA/FLEGT. Tài liệu này bao gồm những thông tin chung, giải thích những khái niệm cơ bản và các cấu phần của Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến cách thức hai bên triển khai tổ chức thực hiện Hiệp định và các kết quả mong đợi.

Bản mềm Tài liệu hỏi đáp được đính kèm dưới đây: