Phát triển thị trường xuất khẩu gỗ bền vững: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp

06/05/2019    267

Tác giả: Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Woodland

Trong khuôn khổ Diễn đàn ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019.

Mô tả: 

Tham luận phân tích những thách thức mà ngành gỗ đang gặp phải, đồng thời chỉ ra những cơ hội lớn cho ngành này, từ đó đề xuất một số kiến nghị để phát triển thị trường xuất khẩu gỗ bền vững.

Tham luận được đính kèm dưới đây.