Phát triển nguồn nguyên liệu bền vững cho ngành chế biến gỗ: Giải pháp và kiến nghị

06/05/2019    266

Tác giả: Ông Nguyễn Tôn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn ngành Công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019.

Mô tả: 

Từ việc phân tích vai trò của nguồn nguyên liệu gỗ đến sự phát triển bền vững ngành công nghiệp gỗ, những quy định liên quan, Tham luận đề xuất các giải pháp để phát triển và cung ứng nguồn nguyên liệu gỗ hiệu quả và bền vững cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Tham luận được đính kèm dưới đây.