Các Đầu mối thông tin về thị trường Canada

19/04/2021    1691

Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 2220 5364

Email: hoanbt@moit.gov.vn

Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 5431

Fax: 024 2220 5520

Thương vụ Việt Nam tại Canada

Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada

Điện thoại: (613)715-968340

Email: ca@moit.gov.vn; dungmex@yahoo.com

Hội đồng Thương mại Canada – Việt Nam

  Địa chỉ: 2 Bloor Street West, Suite 700, Toronto, Ontario M4W 3E2 Canada

           Điện thoại: (416) 305-8384

  E-mail: info@canada-vietnamtrade.org

  Website: www.canada-vietnamtrade.org

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Canada - TFO Canada

(Hỗ trợ xuất khẩu của các nước đang phát triển sang Canada)

Địa chỉ: 130 Slater Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, CANADA   K1P 6E2

Điện thoại: 1.613.233.3925

Website: www.tfocanada.ca

Phòng Thương mại Canada

Điện thoại: 613.238.4000

Email: info@chamber.ca

Website: http://www.chamber.ca/

Các Hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng Canada

-    Hiệp hội Đại diện Bán buôn Canada (CAWS) - caws.ca

-    Hiệp hội Tiếp thị Sản phẩm Canada (CPMA): www.cpma.ca

-    Hiệp hội Thực phẩm Sức khỏe Canada (CHFA): chfa.ca

-    Hiệp hội Gia vị Canada (CSA): canadianspiceassociation.com

-    Hiệp hội Cà phê Canada (CAC): coffeeassoc.com

-    Hiệp hội Trà và Thảo dược Canada (TAC): tea.ca

-    Hiệp hội Đồ uống Canada (CBA): canadianbeverage.ca

-    Hiệp hội Quà tặng Canada (CanGift): cangift.ca

-    Liên minh Nội thất Gia đình Canada: chfaweb.ca

-    Liên đoàn May mặc Canada (CAF): apparel.ca

-    Hiệp hội Công nghiệp Nhựa Canada (CPIA) - plastic.ca

-    Hiệp hội bao bì Canada (PAC) - pac.ca

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay doanh nghiệp: Tận dụng CPTPP để xuất nhập khẩu hàng hóa
giữa Việt Nam & Canada"
 - Trung tâm WTO và Hội nhập