Các nguồn tra cứu thuế quan của EU

13/02/2020    2201

Các nguồn tra cứu thuế quan của EU

1. Cơ sở dữ liệu tiếp cận thị trường EU

Kho dữ liệu tiếp cận thị trường của EU (MADB) cung cấp các thông tin hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế cho các nhà xuất khẩu từ EU hoặc nhập khẩu vào EU 

2. Thông tin về thuế và chính sách hải quan của EU

3. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Luxembourg, Ủy ban châu Âu)

Địa chỉ: 40 Kommandant Lothairelaan 1040 Etterbeek Belgium

Điện thoại: +32 23 11 89 76

Email: cuongnc@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Fax: (+32)2 347 0335

4. Đại diện Thương vụ Việt Nam tại các nước tham tán khu vực thị trường châu Âu

(đang cập nhật)