Gia vị và rau thơm cần đáp ứng yêu cầu gì để xuất khẩu vào thị trường EU?

06/02/2018    554

Thị trường EU cho các sản phẩm gia vị và rau thơm có những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hơn nữa, những yêu cầu riêng cho sự bền vững trở nên quan trọng hơn đối với các nhà cung cấp ở các nước phát triển.

Tài liệu do Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tổng hợp, doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.