Tình hình nhập khẩu và tập quán tiêu dùng quả xoài tại Hoa Kỳ

02/04/2019    1056

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Sau hơn 10 năm đàm phán, ngày 18 tháng 2 năm 2019, đại diện Cục Kiểm dịch Thực Động vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (APHIS) đã trao giấy thông hành xuất khẩu trái xoài của Việt Nam vào Hoa Kỳ. Để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây trong đó có quả xoài có thêm thông tin về thị trường quả xoài Hoa Kỳ, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco tiến hành tổng hợp một số thông tin liên quan đến thị trường xoài Hoa Kỳ, bao gồm cả các thông tin về sản xuất nội địa và nhập khẩu từ một số thị trường chính cũng như thị hiếu tiêu thụ của người tiêu dùng. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ sở để lập kế hoạch và triển khai một cách có hiệu quả hoạt động xuất khẩu trái xoài của Việt Nam sang Hoa Kỳ, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, nâng cao giá trị và tạo việc làm cho bà con nông dân canh tác cây xoài trên cả nước.

Báo cáo được đính kèm dưới đây (tiếng Việt)