Các nguồn tra cứu thuế quan của Hàn Quốc

14/02/2019    4005

Dưới đây là các nguồn tra cứu thuế quan của Hàn Quốc:

1. Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc (Korea Customs Service) (Tiếng Anh)

Website cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết về các quy định hải quan như hướng dẫn thông quan, chứng nhận xuất xứ,... tại Hàn Quốc bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

2. Cổng thông tin FTA của Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Cổng thông tin cung cấp đầy đủ tình hình tất cả các FTA hiện tại của Hàn Quốc, đặc biệt là 2 FTA giữa Hàn Quốc với ASEAN và Hàn Quốc với Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi từ các FTA đem lại.

3. Trang Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) (Tiếng Anh)

KOSIS cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến trong và ngoài Hàn Quốc, được tổng hợp từ số liệu của hơn 120 cơ quan thống kê trên 500 lĩnh vực, kết hợp với các dữ liệu mới nhất về tài chính kinh tế từ các tổ chức quốc tế (như IMF, Ngân hàng Thế giới, OECD).

4. Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA

Điện thoại: (0082-2) 364-3661~2 / 362-2013

Fax: (0082-2) 364-3664

Email:kr@moit.gov.vn

(updating...)