Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ - VCCI

23/05/2019    2508

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Thủ đô : Washington D.C

Quốc khánh: 4/7

Diện tích: 9.826.630 km2

Dân số: 318.892.103 (dự kiến 7/2015)

Ngôn ngữ: tiếng Anh 82,1%, Tây Ban Nha 10,7 %, hệ ngôn ngữ Ấn Âu 3,8%, Châu Á và các đảo trên Thái Bình Dương 2,7%, ngôn ngữ khác 0,7%

Đơn vị tiền tệ: Đôla Mỹ (USD), 1 USD = 22.350 VNĐ (năm 2016)

Thể chế: Cộng hoà Liên bang

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: