Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Trung Hoa

09/04/2010    4712

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa 

Nơi ký kết: Bắc Kinh

Ngày ký: 07/11/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết).

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thân thiện giữa hai nước và phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Tính tới đặc điểm phát triển kinh tế và thương mại của mỗi nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa