Hiệp định khác

Việt Nam - Singapore

Hiện nay, các cơ quan và doanh nghiệp Singapore đang quan tâm tìm cách thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm chế biến để khai thác hạn ngạch thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và Vương quốc Anh (UK), thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung cấp nông sản thô từ Việt Nam.

Xem thêm

Quả vải đã lọt tốp 10 sản phẩm rau củ, trái cây có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam vào Singapore. Tại các siêu thị, quả vải Việt Nam luôn ở tình trạng khan hiếm, cạnh tranh tốt với vải Trung Quốc.

Xem thêm

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapo

Xem thêm

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Xem thêm

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Singapore 

Xem thêm