Hiệp định khác

Việt Nam - Hy Lạp

Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stilianopoulos kỳ vọng hợp tác kinh tế thương mại song phương sẽ có những bước tiến mới qua chuyến thăm của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou.

Xem thêm

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Hy Lạp Về Hợp Tác Kinh Tế Công Nghiệp Và Công Nghệ

Xem thêm