Hiệp định khác

Hiệp Định Thanh Toán Về Hợp Tác Giữa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Và Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc 

09/04/2010    2202

Hiệp Định Thanh Toán Về Hợp Tác Giữa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Và Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc 

Nơi ký kết: Bắc Kinh

Ngày ký: 26/05/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Mô tả: 

Căn cứ vào Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 7 tháng 11 năm 1991, để tăng cường thúc đẩy phát triển về mậu dịch, kinh tế và hợp tác tiền tệ, thực hiện tốt công tác thanh toán giữa hai nước, 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thanh Toán Về Hợp Tác Giữa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa