Hiệp định khác

Hiệp Định Thương mại biên giới Việt - Trung

10/11/2016    9655

Hiệp Định Thương mại biên giới Việt - Trung 

Địa điểm ký kết: Bắc Kinh

Thời gian ký kết: 12/9/2016

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Giới thiệu: 

Nhằm tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thương mại ở vùng biên giới giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương mại biên giới Việt - Trung