Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương Việt Nam gia nhập Công ước Viên

16/01/2013    367

Ngày 28/12/2012, sau khi hoàn thành nghiên cứu về khả năng Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (gọi tắt là Công ước Viên), Bộ Công Thương đã có công văn số 12694/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc Việt Nam gia nhập Công ước này.

Ngày 14/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 413/VPCP-QHQT đồng ý với đề xuất trên của Bộ Công Thương, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã đống ý với chủ trương Việt Nam gia nhập Công ước Viên và giao các bộ ngành liên quan thực hiện các thủ tục gia nhập Công ước này.

Như vậy, sau hơn hai năm kể từ khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu tiên có đề xuất và thực hiện chiến dịch vận động lớn về việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên vì lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giao thương quốc tế, Chính phủ đã chính thức phê duyệt quyết định Việt Nam gia nhập Công ước quan trọng này.