Thuận lợi hơn trong mua bán quốc tế: Việt Nam hướng đến gia nhập CISG

22/09/2013    1613

Áp dụng Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), các doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc kinh doanh với bạn hàng quốc tế. Hiện nay, các đối tác xuất – nhập khẩu chính của Việt Nam đều là thành viên của CISG.

CISG được Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) soạn thảo và thông qua năm 1980. Công ước có hiệu lục từ ngày 1/1/1980 và là công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất. Công ước Viên 1980 đã thống nhất hóa và khắc phục được nhiều mâu thuẫn giữa các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các xung đột pháp luật trong thương mại quốc tế và thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển. Vì vậy, khi Việt Nam gia nhập CISG, Việt Nam cũng sẽ được hưởng những lợi ích của CISG mang lại, tạo khung pháp luật thống nhất, hiện đại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa.