Kết luận về Thỏa thuận Chuỗi Cung ứng IPEF

30/05/2023    220

Trong hai ngày 26 - 27/5, Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự Thịnh vượng đã diễn ra với sự tham gia của 14 nước thành viên và công bố kế thúc các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Chuỗi Cung ứng IPEF quốc tế.

Hội nghị được đồng chủ trì bởi Đại sứ - Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai và Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo. Hội nghị có sự tham gia của 14 nước thành viên gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Brunei, Fiji và Việt Nam.

Thỏa thuận được đề xuất nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi, hiệu quả, năng suất, tính bền vững, minh bạch, đa dạng hóa, an ninh, công bằng và tính toàn diện của chuỗi cung ứng thông qua cả các hoạt động hợp tác và hành động riêng lẻ được thực hiện bởi từng thành viên IPEF.

Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, đây là thỏa thuận hợp tác đa phương đầu tiên của thế giới về chuỗi cung ứng hàng hóa và công nghệ quan trọng.

Các nước sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm việc tham vấn trong nước và rà soát pháp lý, để hoàn tất lời văn và chuẩn bị cho việc ký kết, phê chuẩn nội dung của Thỏa thuận chuỗi cung ứng IPEF trong thời gian tới.

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng về Kết luận về Thỏa thuận: