Tuyên bố báo chí Hội nghị Bộ trưởng IPEF tháng 11/2023

20/11/2023    74

Ngày 15/11, Cuộc họp các Bộ trưởng về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) đã được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại San Francisco, Hoa Kỳ.

Sau cuộc họp, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã hoàn thành ba trong số bốn trụ cột đàm phán bao gồm các trụ cột bao gồm chuỗi cung ứng, hợp tác về năng lượng sạch để chống tham nhũng và trốn thuế. Các nước thành viên IPEF đã đồng ý về các điều khoản của trụ cột năng lượng sạch, nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong các nỗ lực khử carbon và về chương chống tham nhũng, cũng nhằm mục đích hạn chế trốn thuế và giúp các nước xây dựng thể chế và luật pháp mạnh mẽ hơn.

Tuyên bố báo chí của Hội nghị (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: