Tuyên bố của 4 Trụ cột trong IPEF

15/09/2022    701

Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Sự thịnh vượng (IPEF) đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) từ ngày 8 đến 9-9 (giờ địa phương). Tham gia Hội nghị có sự góp mặt của 14 quốc gia quan tâm bao gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Brunei, Fiji và Việt Nam.

Khuôn khổ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì Sự thịnh vượng (IPEF) là Khuôn khổ hợp tác kinh tế do Hoa Kỳ đề xuất với cách tiếp cận mới, mở, linh hoạt và bao trùm. Khuôn khổ bao gồm 4 Trụ cột chính: Trụ cột I - Thương mại, Trụ cột II - Chuỗi cung ứng, Trụ cột III – Kinh tế sạch và Trụ cột IV – Kinh tế công bằng.

Các trụ cột bao gồm các cấu phần chính như sau: 

Trụ cột I (Thương mại) bao gồm các cấu phần: (i) lao động, (ii) môi trường, (iii) kinh tế số, (iv) nông nghiệp, (v) minh bạch hoá và thực hành tốt các quy định, (vi) chính sách cạnh tranh, (vii) thuận lợi hoá thương mại, (viii) tính bao trùm, và (ix) hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác kinh tế. 

Trụ cột II (Chuỗi cung ứng) bao gồm các cấu phần: (i) Thiết lập các tiêu chí cho các lĩnh vực và hàng hóa quan trọng; (ii) Tăng sức chống chịu và tăng đầu tư vào các lĩnh vực và hàng hóa quan trọng; (iii) Thiết lập Cơ chế chia sẻ thông tin và ứng phó đối với khủng hoảng; (iv) Tăng cường hậu cần chuỗi cung ứng; (v) Nâng cao vai trò của người lao động và (vi) Cải thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng.

Trụ cột III (Kinh tế sạch) bao gồm các cấu phần: (i) An ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng; (ii) Giảm phát khí nhà kính trong một số ngành ưu tiên ; (iii) Các giải pháp đất, nước, đại dương bền vững; (iv) Công nghệ tiên tiến cho giảm thiểu khí nhà kính; và (v) Các biện pháp khuyến khích chuyển đổi năng lượng sạch.

Trụ cột IV (Kinh tế công bằng) bao gồm các cấu phần: (i) Chống tham nhũng; (ii) Thuế; (iii) Xây dựng năng lực và đổi mới sáng tạo; và (iv) Hợp tác toàn diện và minh bạch hoá.

Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản cho 04 bản Tuyên bố cấp Bộ trưởng xoay quanh các Trụ cột.

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng về các Trụ cột

        IPEF_Tuyên bố Bộ trưởng_Trụ cột I_Thương mại (tiếng Anh)

        IPEF_Tuyên bố Bộ trưởng_Trụ cột II_Chuỗi cung ứng (tiếng Anh)

        IPEF_Tuyên bố Bộ trưởng_Trụ cột III_Kinh tế sạch (tiếng Anh)

        IPEF_Tuyên bố Bộ trưởng_Trụ cột IV_Kinh tế công bằng (tiếng Anh)