Seminar: Thương chiến Mỹ - Trung và tác động đối với Việt Nam

30/07/2019    573

Thời gian: 29/07/2019

Người trình bày: TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF)

Đơn vị tổ chức: Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chiều ngày 29/7, VCES đã tổ chức Seminar số 30 với sự hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN (UEB), Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và sự tài trợ của Quỹ FNF. Trong báo cáo trình bày của TS. Trần Toàn Thắng, mặc dù các vấn đề của mô hình này có thể không có kết quả phù hợp với dài hạn mà chỉ phù hợp với tác động trong ngắn hạn (3-6 tháng). Những những nghiên cứu định lượng đã gợi mở nhiều hàm ý quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là những kết quả nghiên cứu về tác động của thương chiến đến các ngành hàng của Việt Nam LẦN ĐẦU TIÊN được diễn giả - TS. Trần Toàn Thắng - công bố.

Tài liệu được đính kèm dưới đây: