Hiệu ứng thương mại và chuyển hướng thương mại từ việc Mỹ áp thuế Trung Quốc

30/11/2019    555

Thời gian: 11/2019 

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD 

Từ giữa năm 2018, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến nhiều vòng đánh thuế trả đũa lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, bài viết nghiên cứu những ảnh hưởng của việc Hoa Kỳ áp thuế hàng hóa Trung Quốc. 

Bài viết chỉ ra rằng đánh thuế hàng hóa Trung Quốc khiến việc nhập khẩu những mặt hàng bị đánh thuế của Hoa Kỳ giảm hơn 25%. Cùng với đó, những thiệt hại của Trung Quốc trong việc xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ đã tạo nên hiệu ứng chuyển hướng thương mại theo chiều hướng có lợi cho Đài Loan, Mexico, EU và Việt Nam. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy việc Mỹ đánh thuế hàng hóa Trung Quốc đang ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của cả hai quốc gia. Những thiệt hại của Mỹ phần lớn liên quan đến việc người tiêu dùng phải chi trả mức giá cao hơn. Trong khi đó, Trung Quốc phải chịu những thiệt hại đáng kể liên quan đến xuất khẩu.

Bài nghiên cứu được đính kèm dưới đây: