Giới thiệu về Thỏa thuận Xanh

Chiến lược đa dạng sinh học của EU đến năm 2030 là một hành động thực thi Thỏa thuận Xanh EU (xếp trong nhóm Môi trường và Đại dương), được công bố ngày 20/5/2020. Đây là một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ và khôi phục đa dạng sinh học ở EU, cũng như nỗ lực của EU trong việc bảo vệ ích đa dạng sinh học của toàn cầu

Xem thêm

Cơ chế điều chỉnh carbon tại biên giới (CBAM) là một trong các hành động thực thi Thỏa thuận Xanh (lĩnh vực Khí hậu), được đề cập trong Gói “Fit for 55” ngày 14/7/2021, theo đó hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào EU sẽ phải trả thêm một khoản phí (gọi là thuế carbon) căn cứ vào mức độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước xuất khẩu

Xem thêm

Bên cạnh các nhóm quy định pháp luật thực thi Thỏa thuận Xanh có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến một hoặc một số nhóm sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, rải rác trong nhiều Chương trình, Chiến lược, Kế hoạch hành động khác trong khuôn khổ Thỏa thuận này cũng có tác động đến một số ngành, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam ở mức độ hạn chế hơn nhưng cũng không thể bỏ qua

Xem thêm