Cơ hội từ thị trường Đức

Việt Nam là một trong số ít các nước ở châu Á đã có FTA với EU, do đó, tại thị trường Đức, hàng Việt có lợi thế cạnh tranh hơn so với hàng của nhiều nước khác.

Xem thêm

Quy định về thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA được áp dụng chung cho tất cả loại hàng hóa.

Xem thêm

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA khi xuất khẩu sang Đức cũng như nhập khẩu từ Đức vào Việt Nam, sản phẩm phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ của EVFTA.

Xem thêm

Các cam kết thuế quan của Đức được nêu trong Chương 2 – “Đối xử Quốc gia và Mở cửa thị trường hàng hóa” của văn kiện EVFTA

Xem thêm

Một số giải pháp tận dụng EVFTA tăng cường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Đức

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với sản phẩm thủy sản của Việt Nam

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với sản phẩm rau quả của Việt Nam

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với sản phẩm cà phê hạt của Việt Nam

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với sản phẩm may mặc của Việt Nam

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với sản phẩm giày dép của Việt Nam

Xem thêm