Quy định và Thủ tục Nhập khẩu vào Đức

Là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Đức cơ bản áp dụng chung các quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa của EU.

Xem thêm

Quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Đức: Chuẩn bị nhập khẩu

Xem thêm

Quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Đức: Phân loại hàng hóa

Xem thêm

Quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Đức: Xác định các loại thuế phí

Xem thêm

Quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Đức: Vận chuyển, làm thủ tục Hải quan và thông quan cho lô hàng

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU: Thông tin về cơ quan Hải quan của EU

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU: Thông tin về cơ quan Thương vụ Việt Nam tại EU

Xem thêm

Thông tin về Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) của EU

Xem thêm

Thông tin về Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của EU

Xem thêm

Thông tin về các biện pháp Phòng vệ thương mại của EU

Xem thêm