Thông tin về cơ quan Thương vụ Việt Nam tại EU

Thông tin cơ quan Thương vụ Việt Nam tại EU được chi tiết trong Bảng dưới đây:

STT

Tên nước

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Pháp, Bồ Đào Nha, Monaco, Andorra

44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

+33 1 46 24 85 77

fr@moit.gov.vn

2

Bỉ và EU

198 Chaussee de Vleurgat, Bruxelles 1000, Belgium

(+32)2 343 6295

be@moit.gov.vn

3

Italia, Hy Lạp, Sip, Malta, Sanmarino

Via Po 22, 00198 Roma, Italia

(+39) 06 841 391

it@moit.gov.vn

4

Đức

Rosa Luxemburg Strasse 7 – 10178 Berlin Bundesrepublik Deutschland – Germany

(+49) 30 229 819

de@moit.gov.vn

5

Hà Lan

261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands

(+31) 70 381 559

nl@moit.gov.vn

6

Áo, Slovenia

Sieveringerstrasse77, 1190 Wien, Austria

+43 1 328 8915

at@moit.gov.vn

7

Ba Lan, Estonia, Litva

Ul. Polna 48 m. 17, 00-644 Warszawa, Poland

+48 22 825 12 11

pl@moit.gov.vn

8

Bungary, Macedonia

1, Jetvarka Str., 1113 Sofia Bulgaria

(00 3592) 9633.1

bg@moit.gov.vn

9

Hungary, Croatia,

1141 Budapest, Thokoly út 41

(+36) 1 342 5583

hu@moit.gov.vn

10

Anh, Ailen

108 Campden Hill Road, London W8 7AR

(+44) 20 3524 17

uk@moit.gov.vn

11

Rumani

Bd. Iancu de Hunedoara, No. 66, Apt. 46, sector 1, Bucuresti – Romania

+40 21 211 37 38

ro@moit.gov.vn

12

Czech

Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

+420 224 942 235

cz@moit.gov.vn

13

Tây Ban Nha

Paseo de la Castellana, 166, Esc.2, 2º Izq, 28046 Madrid, Spain

+34 91 345 05 19

espa@moit.gov.vn

14

Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Latvia

Upplandsgatan 38, 5th Floor, 11328 Stockholm, Sweden

+46 8 322 666

se@moit.gov.vn

 

Nguồn: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương