Cơ hội từ thị trường Việt Nam

Quy định về thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA được áp dụng chung cho tất cả loại hàng hóa.

Xem thêm

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA khi xuất khẩu sang Đức cũng như nhập khẩu từ Đức vào Việt Nam, sản phẩm phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ của EVFTA.

Xem thêm

Cam kết về thuế quan của Việt Nam trong EVFTA bao gồm (i) cam kết về thuế nhập khẩu (áp dụng đối với hàng hóa EU nhập khẩu vào Việt Nam), và (ii) cam kết về thuế xuất khẩu (áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi các nước EU).

Xem thêm

Một số giải pháp tận dụng cơ hội từ EVFTA để nhập khẩu hiệu quả hàng hóa Đức vào Việt Nam

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với các sản phẩm thịt và chế phẩm từ thịt của Đức

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với các sản phẩm Đồ uống của Đức

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với các sản phẩm Ô tô của Đức

Xem thêm

Cơ hội từ EVFTA đối với các sản phẩm Dược phẩm của Đức

Xem thêm

Các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong EVFTA khá đồ sộ, với nội dung đặc thù, không giống với các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong các Hiệp định, thỏa thuận về SHTT

Xem thêm

EVFTA cũng có các cam kết riêng (ngoài thuế quan) đối với các phương tiện vận tải (ô tô, xe máy và linh kiện)

Xem thêm