Cơ hội từ cam kết về Quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA khi xuất khẩu sang Đức hoặc nhập khẩu từ Đức vào Việt Nam, sản phẩm phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ của EVFTA.

Cam kết về xuất xứ trong EVFTA được quy định tại Nghị định thư 1 – Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương pháp hợp tác quản lý hành chính. Nghị định này gồm 02 nội dung chính:

  • Phần lời văn: bao gồm các nguyên tắc chung về quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ, và
  • 08 Phụ lục: bao gồm các cam kết chi tiết hoặc hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan ở phần Lời văn (mẫu Chứng nhận xuất xứ, các giải thích bổ sung…). Trong đó có Phụ lục II – Danh mục công đoạn gia công và chế biến – đây chính là Danh mục về quy tắc xuất xứ riêng cho từng nhóm hàng hóa (còn gọi là Danh mục PSR – Product Specific Rules) áp dụng chung cho cả hàng hóa của Việt Nam và EU.

Lưu ý: Khi đọc Phụ lục II – Danh mục công đoạn gia công và chế biến của Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể, cần đọc Phụ lục I – Định nghĩa và chú giải để hiểu được các từ ngữ và quy định trong Phụ lục II. Các tiêu chí xuất xứ của EVFTA về bản chất thì giống các FTA đã có của Việt Nam nhưng ngôn ngữ thể hiện và một số nội dung mới hoặc khác so với FTA đã có.

Việt Nam đã ban hành quy định hướng dẫn về việc thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của Bộ Công Thương.

Lưu ý với doanh nghiệp

Trong EVFTA, Quy tắc xuất xứ được sử dụng cho mục đích xác định hàng hóa có đủ điều kiện cho hưởng ưu đãi thuế quan của EVFTA không. Do đó, doanh nghiệp muốn được hưởng ưu đãi thuế quan trong EVFTA khi xuất hàng sang Đức hoặc nhập hàng hóa từ Đức về Việt Nam đều cần chú ý nghiên cứu và đáp ứng các Quy tắc xuất xứ liên quan đến hàng hóa của mình.

Về cơ bản, Quy tắc xuất xứ trong EVFTA có nhiều điểm tương đồng với Quy tắc xuất xứ của GSP nên sẽ không gây nhiều bỡ ngỡ cho các doanh nghiệp đã từng đáp ứng được GSP khi xuất khẩu sang thị trường Đức. Tuy nhiên, Quy tắc xuất xứ của EVFTA vẫn có một số điểm khác, một số linh hoạt hơn trong việc áp dụng, do đó doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ từng nội dung để đáp ứng cho đúng và đầy đủ.

Lưu ý là việc đáp ứng Quy tắc xuất xứ phải được thực hiện ngay từ đầu (ví dụ từ khâu chọn nguồn nguyên phụ liệu, thu thập chứng nhận xuất xứ của nguyên phụ liệu, lưu trữ chứng từ chứng minh…) nên doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề này sớm để sắp xếp nguồn cung, quy trình sản xuất cần đáp ứng, không nên để đến thời điểm xuất/nhập hàng mới tìm hiểu.

 

Theo EVFTA, hàng hóa được coi là có xuất xứ EVFTA khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành một cách tự nhiên trong lãnh thổ Việt Nam hoặc các nước thành viên EU (ví dụ khoáng sản, động vật, thực vật được hình thành tự nhiên và sản phẩm của các loài động thực vật này…).

Các trường hợp được coi là hàng hóa có xuất xứ thuần túy được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định thư 1 của EVFTA. Ví dụ: khoáng sản khai thác trên lãnh thổ Việt Nam/EU, cây trái, rau quả mọc/được trồng và hái lượm/thu hoạch trên lãnh thổ Việt Nam/EU, động vật sinh ra và lớn lên tại Việt Nam/EU, sản phẩm được đánh bắt, vớt bởi tàu mang quốc tịch Việt Nam/EU tại các vùng biển bên ngoài…

Trường hợp 2: Hàng hóa trải qua giai đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành từ nguyên liệu có xuất xứ một phần hoặc toàn bộ từ EU/Việt Nam và được gia công hoặc chế biến tại Việt Nam/EU thỏa mãn các tiêu chí cụ thể được quy định cụ thể trong Phụ lục II của Nghị định thư 1 EVFTA.

Có 3 loại tiêu chí xuất xứ cơ bản trong EVFTA cho trường hợp này, cụ thể:

  • Tiêu chí Chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC): Đây là tiêu chí yêu cầu mã HS của thành phẩm phải khác mã HS của nguyên liệu không có xuất xứ ở cấp 2 số (chuyển đổi Chương), 4 số (chuyển đổi Nhóm), hoặc 6 số (chuyển đổi Phân nhóm).

Trong EVFTA, chỉ có 1 trường hợp chuyển đổi Chương (HS 7306 – Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép), còn lại là Chuyển đổi Nhóm hoặc Phân nhóm.

  • Tiêu chí Tỷ lệ tối đa không xuất xứ (VL): Tiêu chí này giới hạn tỷ lệ tối đa nguyên vật liệu không có xuất xứ trong quá trình sản xuất, gia công. Hay nói cách khác, hàm lượng nguyên liệu có xuất xứ (RVC) phải đáp ứng một tỷ lệ tối thiểu nhất định.

Tương tự như các FTA khác, EVFTA cho phép cộng gộp nguyên liệu từ EU và Việt Nam trong sản phẩm (nguyên liệu từ EU cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tự động được coi là “có xuất xứ” EVFTA và ngược lại). Đồng thời, khác với các FTA khác, EVFTA còn cho phép cộng gộp mở rộng nguyên liệu từ Hàn Quốc và ASEAN với một số sản phẩm.

Ngoài ra cần lưu ý là khác với nhiều FTA khác, cách tính VL trong EVFTA sử dụng giá xuất xưởng của sản phẩm thay vì giá giao dịch như trong CPTPP hay giá FOB như thường gặp ở các FTA khác.

  • Tiêu chí Quy trình sản xuất cụ thể: Tiêu chí này đòi hỏi nguyên liệu không có xuất xứ phải trải qua một quá trình gia công hoặc chế biến cụ thể tại nước xuất xứ; hoặc sản phẩm phải được gia công, chế biến từ nguyên vật liệu có xuất xứ thuần túy nhất định.

QTXX của từng hàng hóa theo EVFTA có thể là một trong các tiêu chí trên hoặc kết hợp một số tiêu chí trên, được quy định cụ thể cho từng Nhóm hàng hóa tại Phụ lục II- Danh mục Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nghị định thư về QTXX đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể của Nghị định thư 1 EVFTA.

Chi tiết tham khảo Văn kiện Hiệp định EVFTA tại: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/8445-van-kien-hiep-dinh-evfta-evipa-va-cac-tom-tat-tung-chuong

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức" - Trung tâm WTO và Hội nhập