Các công cụ tra cứu thuế nhập khẩu

29/03/2024    732

1. Tra cứu thuế nhập khẩu vào Việt Nam

Doanh nghiệp có thể tra cứu thuế nhập khẩu vào Việt Nam thông qua Công cụ “Tra cứu Biểu thuế - Mã HS” của Tổng cục Hải quan (https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=24&id=NHAP_KHAU&name=Nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&cid=1201 / https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2313&id=NHAP_KHAU&name=Imports&cid=4154)

Đây là nguồn tra cứu chính thức về các mức thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam. Tại đây, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về:

(i) Thuế nhập khẩu ưu đãi – mức thuế MFN mà Việt Nam dành cho các nước thành viên WTO

(ii) Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt – mức thuế theo các FTA mà Việt Nam áp dụng đối với các nước đối tác FTA

(iii) Thuế nhập khẩu thông thường – mức thuế mà Việt Nam áp dụng với các nước không phải thành viên WTO

Để tra cứu thuế nhập khẩu đối với một hàng hóa cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần nhập các thông tin về:

(i) Mô tả hàng hóa (theo mã HS hoặc từ khóa)

(ii) Loại thuế nhập khẩu muốn tra cứu (thuế ưu đãi, ưu đãi đặc biệt hoặc thuế thông thường)

Ví dụ minh họa:

Lưu ý: Để tra cứu mức thuế nhập khẩu Việt Nam dành cho các nước đối tác FTA cho những năm tiếp theo, doanh nghiệp có thể tìm kiếm Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA tương ứng.

- ASEAN (ATIGA): Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định ATIGA giai đoạn 2022 – 2027

- ASEAN - Trung Quốc (ACFTA): Nghị định 118/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định ACFTA giai đoạn 2022 – 2027

- ASEAN - Nhật Bản (AJCEP): Nghị định 120/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AJCEP giai đoạn 2022 – 2028

- ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA): Nghị định 119/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AKFTA giai đoạn 2022 – 2027

- ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA): Nghị định 123/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AHKFTA giai đoạn 2022 – 2027

- ASEAN – Australia/New Zealand (AANZFTA): Nghị định 121/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AANZFTA giai đoạn 2022-2027

- ASEAN - Ấn Độ (AIFTA): Nghị định 122/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AIFTA giai đoạn 2022 – 2027

- Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA): Nghị định 124/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu Hiệp định VJEPA giai đoạn 2022 – 2028

- Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA): Nghị định 125/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định VKFTA giai đoạn 2022 – 2027

- Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA): Nghị định 113/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Việt Nam-EAEU giai đoạn 2022-2027

- Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA): Nghị định số 116/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027

- Việt Nam - LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-len: Nghị định 117/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi Hiệp định UKVFTA giai đoạn 2022-2027

- Việt Nam - Chi Lê (VCFTA): Nghị định 112/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định VCFTA giai đoạn 2022-2027

- Hiệp định CPTPP: Nghị định 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022-2027

- Hiệp định RCEP: Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027

2. Tra cứu thuế nhập khẩu vào các nước đối tác FTA

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về thuế nhập khẩu của Việt Nam cũng như các nước đối tác FTA tại Cơ sở Dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR) của Bộ Công Thương (https://vntr.moit.gov.vn/ / https://vntr.moit.gov.vn/vi).

Không chỉ cung cấp mức thuế nhập khẩu mà các nước đối tác áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam theo các FTA, VNTR còn cung cấp thông tin về Quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định tương ứng.

Để tra cứu mức thuế nhập khẩu mà một đối tác FTA áp dụng đối với hàng hóa từ Việt Nam, doanh nghiệp chỉ cần nhập thông tin về (i) Mô tả hàng hóa (theo mã HS hoặc theo tên hàng) và (ii) Nước đối tác nhập khẩu.  

Ví dụ minh họa:

VNTR sẽ hiển thị các mức thuế nhập khẩu theo tất cả các FTA giữa Việt Nam và các nước đối tác kèm theo lộ trình cắt giảm thuế cụ thể theo từng FTA

Tuy nhiên, lộ trình cắt giảm thuế theo các FTA được VNTR tổng hợp theo cam kết của từng Hiệp định. Do vậy, để biết được chính xác mức thuế nhập khẩu hiện hành mà các nước đối tác áp dụng đối với Việt Nam, doanh nghiệp nên tra cứu Biểu thuế nhập khẩu hiện hành của các nước nhập khẩu tương ứng.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI