Nghị định 121/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AANZFTA giai đoạn 2022-2027

30/12/2022    987

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: