Nghị định 125/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định VKFTA giai đoạn 2022 - 2027.

30/12/2022    879

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: