Nghị định số 116/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027

30/12/2022    3379

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: