Tin tức

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về dự thảo Nghị định về ô tô và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế của VN

20/04/2023    238

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 671/VPCP-CN ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn về việc thông qua, chấp nhận quy định UNR; thừa nhận giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị, hệ thống, tổng thành, linh kiện của xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Tài liệu lấy ý kiến bao gồm: (1) dự thảo Tờ trình và (2) dự thảo Nghị định hướng dẫn về việc thông qua, chấp nhận quy định UNR; thừa nhận giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị, hệ thống, tổng thành, linh kiện của xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xe cơ giới tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Nghị định mới này.

Các góp ý của Doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 24/04/2023 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư được đính kèm dưới đây: