Nghị định 124/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu Hiệp định VJEPA giai đoạn 2022 - 2028

30/12/2022    1138

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: