Open Trade Statistics - Công cụ trực quan hóa dữ liệu thương mại thế giới

03/07/2023    1119

1. Giới thiệu chung về Open Trade Statistics (https://shiny.tradestatistics.io/countryprofiles/?_inputs_&y=%5B2010%2C2020%5D&d=%22No%22&p=%22all%22&r=%22vnm%22&go=4)

Open Trade Statistics được bắt đầu từ một dự án trực quan hóa vào năm 2017. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát mang đến nhiều góc nhìn mới, dự án này đã phát triển thành một công cụ giúp các nhà hoạch định chính sách dễ dàng khám phá và phân tích UN COMTRADE (Cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc tổng hợp số liệu thống kê thương mại toàn cầu hàng năm và hàng tháng theo sản phẩm và đối tác thương mại - chi tiết xem tại https://comtradeplus.un.org/), từ đó xây dựng chính sách thương mại tích hợp các vấn đề mới nổi trong giai đoạn "bình thường mới" của đại dịch COVID-19.

2. Hướng dẫn sử dụng Open Trade Statistics

Open Trade Statistics bao gồm 02 chuyên mục chính. Phần dưới đây sẽ giới thiệu nhanh về nội dung của mỗi chuyên mục để người dùng có một cái nhìn tổng thể về các thông tin có thể tra cứu trên công cụ online này.

Giới thiệu nội dung và cách sử dụng các chuyên mục của Open Trade Statistics

STT

Chuyên mục Nội dung Các vấn đề tra cứu
1 Country Profiles Cung cấp thông tin trực quan về tình hình thương mại giữa một nước thành viên Liên Hợp Quốc với một đối tác thương mại của quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định.

- Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của một nước thành viên Liên Hợp Quốc

- Tỷ trọng các sản phẩm xuất nhập khẩu chính giữa hai quốc gia 

- Giá trị xuất nhập khẩu các sản phẩm chính giữa hai quốc gia (dưới dạng bảng số liệu có thể tải về)

2 Products Profiles Cung cấp thông tin trực quan về tình hình thương mại của một loại sản phẩm (phân loại theo mã HS) trên thế giới trong một khoảng thời gian nhất định.

- So sánh giá trị xuất nhập khẩu trên thế giới của một loại sản phẩm qua các năm

- Các quốc gia xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất trên thế giới của một loại sản phẩm

- Tỷ trọng xuất nhập khẩu một loại sản phẩm của từng quốc

- Giá trị xuất nhập khẩu một loại sản phẩm giữa các quốc gia qua các năm (dưới dạng bảng số liệu có thể tải về)

 

Ví dụ 1: Tra cứu thông tin về tình hình thương mại giữa hai quốc gia

Bước 1: Click chuột vào mục Visualize trong Menu, trang sẽ chuyển hướng tới công cụ trực quan hóa.

 

Bước 2: Chọn khoảng thời gian, nước thành viên (nước muốn xem số liệu), chọn nước đối tác thương mại, chọn tỷ giá Đô la vào năm tương ứng (không bắt buộc). Sau đó chọn Give me the country profile, trang sẽ hiển thị kết quả tương ứng.

 

Bước 3: Đọc kết quả. Có thể lướt chuột hoặc click chuột vào các biểu đồ để xem thông tin chi tiết hơn.

Có thể tải dữ liệu (dạng csv, tsv, xlsx, sav, dta) chi tiết về tình hình thương mại của hai quốc gia: Bản tổng hợp (chọn Aggregated data) hoặc bản chi tiết theo từng mã HS (chọn Detailed data).

 

Ví dụ 2: Tra cứu thông tin về tình hình thương mại của một loại sản phẩm trên thế giới

Bước 1: Click chuột vào mục Produts Profiles, trang sẽ chuyển hướng đến chuyên mục Products Profiles.

 

Bước 2: Click chuột vào mục Visualize trong Menu, trang sẽ chuyển hướng tới công cụ trực quan hóa.

 

Bước 3: Chọn khoảng thời gian, nhóm sản phẩm muốn tra cứu; chọn tỷ giá đồng Đô la vào năm tương ứng (Không bắt buộc). Sau đó chọn Give me the product profile, trang sẽ hiển thị kết quả tương ứng.

 

Bước 4: Đọc kết quả. Có thể lướt chuột hoặc click chuột vào các biểu đồ để xem thông tin chi tiết hơn.

Có thể tải dữ liệu (dạng csv, tsv, xlsx, sav, dta) chi tiết về tình hình thương mại của nhóm sản phẩm qua từng năm giữa các quốc gia trên thế giới.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI