Số liệu tổng hợp

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2023 đạt 86,1 tỷ USD, chiếm 37,35% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Xem thêm

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 01/2024 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 08/2023

Xem thêm

Thời gian: 11/07/2023 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Để bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế – xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn “Tư liệu kinh tế – xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021” do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê biên soạn.

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2022 đạt 78,3 tỷ USD, chiếm 33,61% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Xem thêm

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2023 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm