Số liệu tổng hợp

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Xem thêm

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Xem thêm

Ngày: 3/2017 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Xem thêm

Thời gian thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2008 - 2017 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ICC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Xem thêm