Số liệu tổng hợp

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2022 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2020 đạt 52,76 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.  

Xem thêm

Tổng hợp các biểu thuế hiện hành thực thi các FTA của Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Xem thêm

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Xem thêm

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2021 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm