Số liệu tổng hợp

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2021 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 12/2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem thêm

Năm phát hành: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Chính phủ Hàn Quốc

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Vụ thống kê – Tổng cục thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2019 đạt 47,55 tỷ USD, chiếm 37,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.  Tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi tương đối ổn định, tương ứng với kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này.

Xem thêm