Tổng hợp các biểu thuế hiện hành thực thi các FTA của Việt Nam

16/08/2021    6092

Tính đến tháng 6/2021, Việt Nam có tổng cộng 17 FTA, trong đó có 14 FTA đã có hiệu lực, 01 FTA đã ký kết và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. 

Bài viết tổng hợp các biểu thuế mới nhất trong các FTA của Việt Nam nhằm hỗ trợ việc tra cứu, phân tích thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và các đơn vị/cá nhân quan tâm.

1. Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN (ATIGA)

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ATIGA giai đoạn 2018 - 2022

2. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ACFTA giai đoạn 2018 - 2022

3. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện AKFTA giai đoạn 2018 - 2022

4. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện AJCEP giai đoạn 2018 - 2023

5. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện AIFTA giai đoạn 2018 - 2022

6. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia, New Zealand (AANZFTA)

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện AANZFTA giai đoạn 2018 - 2022

7. Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VJEPA giai đoạn 2018 - 2023

8. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile (VCFTA)

Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VCFTA giai đoạn 2018 - 2022       

9. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) 

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VKFTA giai đoạn 2018 - 2022

10. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EAEU (VN - EAEU FTA)

Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VN - EAEU FTA giai đoạn 2018 - 2022

11. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc ) (AHKFTA)

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện AHKFTA giai đoạn 2019 - 2022

12. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Thương (CPTPP)

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019 - 2022

13. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022

14. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)

Nghị định số 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện UKVFTA giai đoạn 2021-2022

(updating)