Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

05/01/2018    1256

Ngày ban hành: 27/12/2017

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Nội dung Nghị định có thể tải về tại đây:

1. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện VCFTA