Tin tức

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

02/01/2024    59482

Thời gian: 01/2024

Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

NỘI DUNG TÍCH HỢP TRONG FILE BIỂU THUẾ GỒM:

1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam song ngữ Việt - Anh (Thông tư 31/2022/TT-BTC).

2. Các biểu thuế năm 2024 liên quan đến hàng hóa XK, NK:
- Biểu thuế NK thông thường, NK ưu đãi;
- 16 biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt (ACFTA, ATIGA, AJCEP, VJEPA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VKFTA, VCFTA, VN-EAEU, CPTPP, AHKFTA, VNCU, EVFTA, UKVFTA, RCEPT);
- Biểu thuế XK, XK ưu đãi CPTPP, XK ưu đãi EVFTA, XK ưu đãi UKVFTA;
- Biểu thuế GTGT (cập nhật Nghị định 94/2023/NĐ-CP);
- Biểu thuế TTĐB, thuế BVMT.
(Tổng cộng 25 biểu thuế)

3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành.

LINK FILE BIỂU THUẾ XNK 2024:
Link 1: http://tinyurl.com/btxnk2024 (google drive)
Link 2: http://tinyurl.com/btxnk2024a (onedrive)
Link 3: http://tinyurl.com/btxnk2024b (dropbox)
Link 4: http://tinyurl.com/btxnk2024c
Link 5: http://tinyurl.com/btxnk2024d

Văn bản gốc sử dụng để cập nhật:
https://tinyurl.com/dulieubt2024 (~550Mb)

Hướng dẫn sử dụng:
https://tinyurl.com/hdsdbt2024

(Lưu ý: Biểu thuế được tổng hợp dựa trên nguồn dữ liệu từ thuvienphapluat.vn để giúp người thuận tiện trong tra cứu, mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý).

Tham khảo:

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam tháng 07/2023

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam tháng 01/2023

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020