Tin tức

Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam tháng 01/2023

01/02/2023    60209

Thời gian: 1/2023

Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Nội dung biểu thuế tổng hợp bao gồm:

1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.

2. Các biểu thuế năm 2021 liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT, 22 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.

3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đến 8.724/14.414 mã HS

Link online: Biểu thuế XNK tháng 01/2023

Tham khảo:

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam 07/2023

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

Biểu thuế được đính kèm dưới đây: