Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.

05/01/2018    2237

Ngày ban hành: 26/12/2017

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Toàn văn Nghị định có thể tải về dưới đây:

1. Nội dung Nghị định

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện VN-EAEU FTA giai đoạn 2018-2022

3. Danh mục hàng hóa áp dụng thuế xuất nhập khẩu trong hạn ngạch