Nghị định 113/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Việt Nam-EAEU giai đoạn 2022-2027

30/12/2022    934

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: