Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 08/2023

09/08/2023    230924

STT

FTA

Hiện trạng

Đối tác

FTAs đã có hiệu lực

1

AFTA

Có hiệu lực từ 1993

ASEAN

2

ACFTA

Có hiệu lực từ 2003

ASEAN, Trung Quốc

3

AKFTA

Có hiệu lực từ 2007

ASEAN, Hàn Quốc

4

AJCEP

Có hiệu lực từ 2008

ASEAN, Nhật Bản

5

VJEPA

Có hiệu lực từ 2009

Việt Nam, Nhật Bản

6

AIFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Ấn Độ

7

AANZFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Australia, New Zealand

8

VCFTA

Có hiệu lực từ 2014

Việt Nam, Chi Lê

9

VKFTA

Có hiệu lực từ 2015

Việt Nam, Hàn Quốc

10

VN – EAEU FTA

Có hiệu lực từ 2016

Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan

11

CPTPP

(Tiền thân là TPP)

Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019

Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia, Vương quốc Anh (ký Nghị định thư gia nhập ngày 16/07/2023)

12

AHKFTA

Có hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/06/2019

Có hiệu lực đầy đủ với toàn bộ các nước thành viên từ ngày 12/02/2021.

ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc)

13

EVFTA

Có hiệu lực từ 01/08/2020

Việt Nam, EU (27 thành viên)

14 UKVFTA Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 Việt Nam, Vương quốc Anh

15

RCEP

Có hiệu lực từ 01/01/2022

ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand

16

VIFTA

Khởi động đàm phán tháng 12/2015. Hoàn tất đàm phán tháng 4/2023. Chính thức ký kết ngày 25/07/2023

Việt Nam, Israel

FTA đang đàm phán

17

Việt Nam  – EFTA FTA

Khởi động đàm phán tháng 5/2012

Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein)

18

ASEAN - Canada

Tái khởi động đàm phán tháng 11/2021

ASEAN - Canada

19

Việt Nam  – UAE  FTA

Đang trong quá trình khởi động đàm phán

Việt Nam, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE)

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập