Số liệu tổng hợp

Năm phát hành: 2019 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2018 đạt 46,2 tỷ USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, và tăng 5% so với năm 2017.

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Nhân kỷ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ban Thống kê ASEAN đã xây dựng bộ số liệu về 50 năm ASEAN

Xem thêm

Kỷ yếu "30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành tháng 10/2018.

Xem thêm

Thời gian: 2011 - 2017Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Xem thêm

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2017 đạt 33,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA và tăng 26% so với năm 2016. 

Xem thêm