Số liệu tổng hợp

Thời gian: 1/2020 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 12/2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương

Xem thêm

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Năm phát hành: 2019 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2018 đạt 46,2 tỷ USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, và tăng 5% so với năm 2017.

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm