Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

11/04/2019    8143

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 cung cấp thông tin tổng quan về những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018; tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; công tác đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các hiệp định thương mại tự do (FTA); việc xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại.

Tham khảo

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: