Số liệu thống kê kinh tế Việt Nam năm 2019

31/12/2019    13183

Thời gian: 12/2019 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương 

Năm 2019, trước bối cảnh giảm sút trong tổng cầu của kinh tế thế giới, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cải thiện theo chiều hướng tích cực. Quy mô các mặt hàng xuất khẩu và thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục được mở rộng, không chỉ tăng cường ở các thị trường truyền thống mà còn khai thác được các thị trường mới, tận dụng hiệu quả các FTA.

Sản xuất công nghiệp trong năm qua cũng có được những kết quả tích cực. Trong mức tăng trưởng toàn nền kinh tế năm 2019, khu vực công nghiệp ước tăng khoảng 8,9%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,1%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng, ước tăng 10,5% so với năm 2018. Nhiều ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao và vững chắc trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn như: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, kim loại, xe có động cơ, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị), các sản phẩm điện tử, máy tính, quang học… Ngành khai khoáng có mức tăng trưởng dương. Ngành điện tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Số liệu thống kê chi tiết được đính kèm dưới đây:

 - Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 

 - Kim ngạch nhập khẩu năm 2019 

 - Xuất khẩu hàng hóa theo thị trường năm 2019 

 - Nhập khẩu hàng hóa theo thị trường năm 2019 

 - Tổng hợp mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 

 - Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 

 - Sản lượng sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2019 

 - Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 năm 2019 

 - Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 năm 2019

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công thương