Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2017-2018

21/01/2018    308

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam là sản phẩm của dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu”, do liên minh Châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Cuốn Niên giám này giới thiệu thông tin chi tiết về 180 doanh nghiệp Việt Nam, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: cơ khí; điện – điện tử; nhựa – cao su. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu, đã thành công trong việc tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam cũng như xuất khẩu.

Cuốn sách này cũng cung cấp thông tin về các chính sách hiện hành của chính phủ Việt Nam nhằm ưu tiên và khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Báo cáo tình hình phát triển và số liệu xuất nhập khẩu một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2012 đến 2015 cũng đã được cập nhật.

Ấn phẩm (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: