LP Hub - Cơ sở trực tuyến về các điều khoản lao động trong các Hiệp định thương mại

10/05/2022    319

1. Giới thiệu chung

Cơ sở trực tuyến về các điều khoản lao động trong các Hiệp định thương mại khu vực (RTA) (LP Hub) (https://www.ilo.org/LPhub/) cung cấp hệ thống hóa một cách toàn diện về nội dung của các điều khoản liên quan đến lao động trong hơn 100 RTA tại khoảng 140 nền kinh tế trên thế giới. 

LP Hub giúp thúc đẩy thương mại mang tính bao trùm hơn, thông qua việc nâng cao nhận thức về các lĩnh vực đang nổi lên của các điều khoản liên quan đến lao động như lao động cưỡng bức, chống phân biệt đối xử, bình đẳng giới, trong bối cảnh thương mại cũng như các điều khoản liên quan đến lao động có mối tương quan với lĩnh vực rộng hơn của thương mại trong tương lai, bao gồm môi trường và công nghệ.

2. Hướng dẫn sử dụng

Sau khi truy cập vào website, người dùng có thể tra cứu các Điều khoản về lao động của từng Quốc gia (Trade Partner) trong từng Hiệp định thương mại (Trade Agreement) tại các thanh tìm kiếm ở Trang chủ.

LP Hub cho phép người dùng điều hướng và phân tích các điều khoản lao động trong các RTA thông qua Bản đồ thế giới (World map), Bảng các RTA (Text Table)Biểu đồ xu hướng (Trend graphs)

+ Bản đồ thế giới (World map): cung cấp cái nhìn tổng quan về số lượng các nước tham gia các RTA có quy định lao động (màu xanh lam), hoặc tham gia các RTA không có quy định về lao động (màu xám). Các nước đối tác có chung RTA với các điều khoản về lao động sẽ được nối với nhau bằng đường màu vàng.

+ Bảng (Text Table): liệt kê các RTA của các nước, cung cấp văn kiện và vị trí của tất cả các điều khoản lao động trong mỗi RTA. 

+ Biểu đồ xu hướng (Trend graphs): cung cấp thông tin về sự phát triển của các RTA theo thời gian, hiển thị tỷ lệ giữa các RTA có quy định lao động so với các RTA không có quy định trên toàn cầu...

Người dùng có thể tìm kiếm các điều khoản lao động theo Nghĩa vụ (Obligations), Giám sát và hợp tác (Monitoring and Cooperation), Cơ chế giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement Mechanisms) bằng cách sử dụng menu hiện thị bên phải màn hình.

Ví dụ về Tra cứu điều khoản lao động trong các FTA mà Việt Nam tham gia

Sau khi nhập từ khóa “Việt Nam” vào thanh tìm kiếm, các thông tin cụ thể về Bản đồ, Bảng các RTAs… sẽ được hiển thị cụ thể như sau:

+ Bản đồ 


 

+ Biểu đồ xu hướng


 

+ Bảng các RTA mà Việt Nam tham gia

Bảng này cung cấp tất cả các RTA mà Việt Nam tham gia với các thông tin về Tên Hiệp định, Năm có hiệu lực, Nước đối tác, Điều khoản về lao động (có hay không có)

Những Hiệp định có điều khoản về lao động sẽ hiện màu xanh, không có sẽ hiển thị màu xám

Khi Click vào Hiệp định có điều khoản về lao động bất kỳ, các thông tin chi tiết hơn về Hiệp định (bao gồm: tên đầy đủ, năm có hiệu lực, các nước ký kết, văn kiện Hiệp định), cũng như các điều khoản về lao động trong Hiệp định đó (bao gồm: nghĩa vụ (Obligations), giám sát và hợp tác (Monitoring and Cooperation), cơ chế giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement Mechanisms)) sẽ được hiển thị chi tiết. 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI