Nghị định 120/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AJCEP giai đoạn 2022 – 2028

30/12/2022    682

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: